BS OHSAS 18001:2007 [Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema]

Darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai:

  • Diegti saugos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus bei sistemas;
  • Nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą;
  • Vykdyti nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevenciją;
  • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrinti socialines garantijas;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę už darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėse įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti BS OHSAS 18001:2007  standarto reikalavimus.

 Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonių vadovų patvirtinta Darbuotojų saugos ir sveikatos politika.