ISO 45001 [Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema]

Darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai:

  • Diegti saugos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus bei sistemas;
  • Nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą;
  • Vykdyti nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevenciją;
  • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrinti socialines garantijas;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę už darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėse įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 45001  standarto reikalavimus.

 Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonių vadovų patvirtinta Darbuotojų saugos ir sveikatos politika.