Pasirašyta sutartis dėl SFMIS 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos posistemio kūrimo, priežiūros ir palaikymo

Elsis pro

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Elsis“ pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija dėl ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos posistemio (SFMIS2014) kūrimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų. Įgyvendinant šią sutartį bus pasitelkti ir kiti partneriai (sub-teikėjai) – UAB „PriceWaterhouseCoopers“, UAB „DPA“, UAB „INNTEC“.

Pagal šią sutartį vykdomas SFMIS2014 projektas, kurio pagrindiniai tikslai yra šie:

  • Modifikuoti SFMIS sistemą sukuriant SFMIS2014 posistemį, kuris leis įgyvendinti naujus 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo procesus, pasikeitimus programavimo dokumentų struktūroje, nacionaliniuose ir ES teisės aktuose;
  • sudaryti galimybes efektyviau aptarnauti naujo periodo paslaugų gavėjus, įgyvendinant galimybę pasinaudoti įvairiais kanalais teikiamomis elekroninėmis paslaugomis – pereiti prie elektroninių dokumentų pateikimo ir saugojimo, e-parašo, e-komunikacijos funkcionalumo naudojimo.

Projekto vykdymas skaidomas periodais (SFMIS2014 posistemio sukūrimas iki 2015-12-31, toliau – plėtra ir palaikymas iki 2017-07-22). Veiklos reikalavimai sistemai remiasi griežtais Europos Komisijos direktyvų įgyvendinimo terminais, projekto periodai skaidomi į persidengiančius etapus, kurių šiai dienai numatoma 15.