Sutartis dėl hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų įrangos įdiegimo Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje

Elsis ts

UAB „ELSIS TS laimėjo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ skelbtą konkursą „Hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų aparatūra ir jos įdiegimo paslaugos“ ir š.m. liepos 15 d. pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Ignitis gamyba“.

Darbai, kurie bus vykdomi Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, apima techninio darbo projekto parengimą, statinių kontrolinių matavimo taškų daviklių (pjezometrai ir debitomačiai) pateikimą ir sumontavimą, taip pat bevielio duomenų perdavimo sistemos, kurios pagalba surinkti matavimų duomenys bus perduodami į esamą KHE statinių stebėjimų ir matavimų  duomenų atvaizdavimo ir apdorojimo sistemą, įrengimą.

Projektas prisidės prie AB „Ignitis gamyba“ valdomos Kauno hidroelektrinės saugumo ir patikimumo.

Sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė daugiau nei 120 tūkst. Eurų be PVM, planuojama atlikti etapais ir įvykdyti per 3 mėn. nuo užsakymo gavimo dienos.