Produktai

ADSM pagrindu sukurti dujų apskaitos sprendimai įdiegti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (virš 1000 dujų apskaitos taškų), AB „Klaipėdos nafta“ (Suskystintų gamtinių dujų terminalas), AS „Elering (Estijos energijos perdavimo operatorius, Varska dujų apskaitos stotis) ir kitur.

Automatinis duomenų surinkimo modulis (ADSM) – tai informacinė sistema, užtikrinanti dujų apskaitos duomenų surinkimą iš dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų žurnalinių įrašų bei chromatografų ir/ar chromatografų valdiklių žurnalinių įrašų kaupiklių ir perdavimą į DB bei saugų perdavimą į dujų perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos vartotojų efektyvaus dujų srautų valdymo ir interaktyvaus keitimosi informacija IS.

Sistemą sudaro du pagrindiniai funkciniai komponentai:

Duomenų surinkimo modulis ir DB struktūra. Modulis užtikrina duomenų surinkimą iš objektuose (DSS, DAS) esančių apskaitos prietaisų, perdavimą į DB, kaupimą ir tolimesnį perdavimą į kliento tinklą. Jame realizuoti duomenų nuskaitymo iš apskaitos prietaisų protokolai, duomenų surinkimo valdymas, perdavimo į kliento tinklą valdymas, duomenų klaidų kontrolė, trūkstamų duomenų užpildymas pagal specifinius algoritmus, surinktų duomenų koregavimas rankiniu būdu. Modulis veikia technologiniame tinkle.

Duomenų saugojimo ir apdorojimo modulis. Modulis užtikrina duomenų priėmimą iš technologinio tinklo DB, pirminį patikrinimą, duomenų kaupimą, duomenų lentelių ir formatų formavimą programinei įrangai, skirtai perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos vartotojų efektyviam dujų srautų valdymui ir interaktyviam keitimuisi informacija užtikrinti. Modulis veikia kliento tinkle.

ADSM palaiko darbą su įvairiais dujų apskaitos prietaisais – srauto kompiuteriais, korektoriais, chromatografais, chromatografų valdikliais ir kitais.

 

Daugiau informacijos: