ISO 9001:2015 [Kokybės vadybos sistema]

Kokybės tikslai:

  • Aiškiai žinoti klientų poreikius;
  • Tiekti klientams tik kokybiškus produktus (prekes ir/arba paslaugas) bei jų sistemas;
  • Siekti nuolatinio įmonių grupės valdymo ir veiklos procesų tobulinimo, kurio tikslas – ilgalaikis ir pastovus įmonių vertės didėjimas, veiklos efektyvumo bei konkurencingumo augimas;
  • Nuolat kelti personalo kompetenciją ir kvalifikaciją, siekiant nustatytų tikslų.

 Šių įsipareigojimų vykdymui įmonėse įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonių vadovų patvirtinta Kokybės politika.