Clean Sky JTI programa

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Clean Sky juntinė technologinė iniciatyva (JTI), FP7 programa

Klientas:

CIRA, ALENIA AERONAUTICA (Italija)

Laikotarpis:

2011 /01 – 2014 /12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

„Clean Sky“ jungtinė technologinė iniciatyva (JTI) – Europos Sąjungos Septintosios bendrosios programos (BP7), skirtos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti 2007-2013 metais, dalis. „Clean Sky“ programa įgyvendinama siekiant bendrųjų ES tikslų (ACARE 2020 dienotvarkė) aviacijos transporto srityje – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms, konkrečiai, sumažinti orlaivių kuro sąnaudas ir kenksmingų medžiagų emisiją į aplinką (CO2/NOX) bei orlaivių keliamą triukšmą. Tai pasiekti turi padėti naujos technologijos ir sprendimai įvairiose su aeronautika susijusiose srityse, nuo medžiagotyros, variklių, avionikos iki skrydžių valdymo. Visi „Clean Sky“ programos rezultatai bus panaudoti naujos kartos komerciniuose orlaiviuose, kurie rinką turi pasiekti iki 2020 metų.

Programa, kurios vertė 1,6 mlrd. EUR, ir kurioje dalyvauja 54 įmonės, 15 mokslinių tyrimų centrų ir 17 universitetų iš 16 Europos Sąjungos šalių, suskirstyta į 6 technologines sritis: (1) ekologiškas turbosraigtinis orlaivis (Green Regional Aircraft), (2) ekologiškas malūnsparnis (Green Rotocraft), (3) ekologiškas turboreaktyvinis orlaivis (Smart Fixed-Wing Aircraft), (4) ekologiškas dizainas (Eco-design), (5) ekologiškas variklis (Sustainable and Green Engine), (6) ekologiškos valdymo sistemos (System for Green Operations).

„Elsis“ įmonės specialistai atliks darbus „Clean Sky“ programos ekologiškų valdymo sistemų, skirtų ekologiškam orlaiviui (GRA), srityje. Projekto technologiniai lyderiai – Alenia Aeronautica (Italija), EADS (Vokietija), Thales Avionics (Prancūzija), Fraunhofer (Vokietija), Liebherr (Vokietija).

Daugelis naujų techninių sprendimų bus išbandyti, patikrinti ir pademonstruoti kompiuteriniais simuliatoriais. Vieną iš tokių simuliatorių, skrydžio valdymo centro operatoriaus darbo vietos arba ATC (Air Traffic Controller) ir sukurs bendrovės specialistai. ATC simuliacija – integrali paskirstytos architektūros GRA skrydžių simuliatoriaus dalis.

Naujoviškas skrydžių valdymas ir vykdymas – vienas iš būdų, padedantis siekti „Clean Sky“ programos tikslų. Jis apima pakilimo/nusileidimo trajektorijos ir maršruto optimizavimą, kuris priklauso nuo meteorologinių, orlaivių eismo, oro erdvės sąlygų ir kitų veiksnių. Optimalus skrydis lemia mažesnes kuro sąnaudas ir aplinkos taršą, triukšmą aplinkiniams gyventojams. Siekiant optimizuoti skrydžius, būtina keisti taisykles, taikyti naujus valdymo metodus ir priemones. Todėl yra siekiama, kad orlaivių skrydžio kontrolės metu kuo daugiau veiksmų būtų atliekami automatiškai – be tiesioginės žmogaus įtakos. Vienas iš sprendimų – antžeminė sistema, tiesiogiai bendraujanti su orlaivio sistema (pilotu).

Pagrindinė skrydžių vadovo funkcija yra užtikrinti saugų, reguliarų ir tvarkingą orlaivių eismą. Šiai funkcijai atlikti skrydžių vadovui reikia aviacinės navigacijos, aviacinės meteorologijos žinių, griežtai laikytis nustatytų taisyklių ir instrukcijų, reglamentuojančių oro eismą bei aviadispečerių darbą.

Skrydžių vadovo funkcijos:

 • lėktuvų judėjimo valdymas ir koordinacija;
 • informacijos apie skrydžius teikimas;
 • saugių maršrutų parinkimas ir skrydžių jais koordinavimas;
 • informavimas apie skrydžio sąlygas (sprendimus priima orlaivių pilotai);
 • orlaivių skrydžių intensyvaus eismo zonose koordinavimas, lėktuvų skrydžių konkretaus oro uosto rajone valdymas. Tai daroma iš valdymo bokšto, naudojantis radijo ryšio priemonėmis, navigacijos įranga;
 • tranzitinių orlaivių skrydžių valdymas.

Kartu siekiama maksimaliai automatizuoti visą skrydžio valdymo procesą, t.y. kuo daugiau veiksmų atlikti be tiesioginio žmogaus įsikišimo, o vien apsikeičiant duomenimis tarp orlaivio (FMS, Flight Mission System) ir antžeminių sistemų (ATC). Sistemos turi apdoroti gaunamą informaciją ir priimti teisingiausią (optimaliausią) sprendimą dėl skrydžio vykdymo. Siekiant šio tikslo FMS sistema bus papildyta naujomis funkcijomis, kurios bus išbandytos ir validuotos GRA/ATC simuliatoriaus pagalba.

Sukurta skrydžių valdymo centro simuliacija leis pademonstruoti naujos kartos skrydžių valdymo, maršruto ir trajektorijos parinkimo bei optimizavimo galimybes.  Visa tai – indėlis į orlaivių kuro sąnaudų, aplinkos taršos bei keliamo triukšmo mažinimą.

Programinės įrangos pagalba bus galima atlikti šiuos veiksmus:

 • naudojant GIS peržiūrėti pasirinktus orlaivius ir informaciją apie juos (orlaivio numeris, skrydžio kryptis, greitis, aukštis ir t.t.);
 • valdyti pateiktą žemėlapį (priartinti, atitolinti, perstumti, išmatuoti atstumus, plotus ir t.t.);
 • matyti orlaivių sąrašus, kurie: planuoja pakilti, kyla, planuoja nusileisti, leidžiasi, praskrenda pro šalį, ir t.t.
 • matyti konfliktinius maršrutus, t.y. tuos maršrutus, kuriuose orlaivių trajektorijos kertasi ir kur galimos pavojingos situacijos
 • matyti pilną orlaivių sąrašą;
 • galimybė užmegzti ryšį su orlaiviu (tik su valdomais orlaiviais);
 • galimybė gauti iš orlaivių informaciją ADS-C protokolu;
 • galimybė perduoti ir gauti informaciją CPDLC protokolu;
 • galimybė peržiūrėti anksčiau vykdytą scenarijų („pragroti“ atliktus veiksmus);
 • priimti ir atvaizduoti informaciją iš Bolonijos universiteto sugeneruotų scenarijų (situacija konkrečioje oro erdvėje prie orouostų, kur orlaivių eismas yra intensyviausias);

pagal pateiktus scenarijus generuoti informaciją apie skrendančius orlaivius (emuliuoti Bolonijos universiteto scenarijus);

Technologijos:
MS Visual Studio 2010, C#, MapWindow GIS, SQLite DB,

Daugiau informacijos:

www.cleansky.eu/content/page/gra-green-regional-aircraft