Liepojos šilumos tinklų SCADA sistemos modernizavimas

Elsis IS
Projekto pavadinimas:

LIEPOJOS MIESTO ŠILUMOS TINKLŲ SCADA SISTEMOS MODERNIZAVIMO DARBAI

Klientas:

SIA „Liepajas Energija“ (Latvija)

Laikotarpis:

2016/08 – 2016/09

Sprendimai:

Šilumos, vandens ir elektros tinklų telemetrijos sistemos (projektai užsienio rinkose);

Projekto aprašymas:

Vykdant su SIA „Liepajas energija“ (Latvija) pasirašytą sutartį dėl rangos tiekimo ir darbų atlikimo, modernizuojant SCADA sistemą autonominėse dujų katilinėse buvo pateikti ir instaliuoti nauji duomenų surinkimo kontroleriai autonominėse dujų katilinėse, atlikti esamos SCADA programinės įrangos TEMEKA konfigūravimo darbai, prijungiant ir atvaizduojant naujus kontrolerius