VLK pacientų eilių valdymo informacinė sistema

Elsis pro
Projekto pavadinimas:

VLK CENTRALIZUOTAI PERKAMŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APSKAITOS BEI KOMPENSACIJOS LAUKIMO EILIŲ VALDYMO MODULIO DIEGIMO, PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGOS

Klientas:

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2014/04 – 2017/12

Sprendimai:

; ;

Projekto aprašymas:

Projekto metu jungtinės veiklos partneriai įdiegė centralizuotą perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apskaitos bei kompensacijos laukimo eilių valdymo informacinę sistemą (EVIS) bei sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrino šios sistemos ir su ja susijusios infrastruktūros tinkamą funkcionavimą.

EVIS funkcionalumas diegtas šiais etapais:

1 etapas:

  • PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems sąnarių endoprotezams ir jų priedams apskaita bei kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytus endoprotezus, laukimo eilės valdymas (be atsargų valdymo funkcionalumo);

2 etapas:

  • PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems sąnarių endoprotezams ir jų priedams apskaita bei kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytus endoprotezus, laukimo eilės valdymo funkcionalumas išplėstas papildant jį atsargų valdymo funkcionalumu.
  • PSDF biudžeto išlaidų centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms apskaita ir valdymas, apimantis ir atsargų valdymo funkcionalumą.

3 etapas:

  • PSDF biudžeto išlaidų OTP apskaita ir kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis įsigytas priemones, laukimo eilės valdymas;
  • PSDF biudžeto išlaidų ambulatoriniam gydymui deguonimi apskaita bei valdymas;
  • PSDF biudžeto išlaidų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, skiriamiems labai retoms ligoms ir būklėms gydyti bei nenumatytais atvejais, apskaita bei valdymas;
  • Dantų protezavimo išlaidų, apmokamų iš PSDF biudžeto, apskaitą ir kompensacijų, skiriamų pacientams už savo lėšomis apmokėtas protezavimo išlaidas, apskaita bei valdymas;
  • PSDF biudžeto išlaidų klausos aparatams bei kochleariniams implantams, BAHA įsriegiamiesiems kauliniams implantams, vidurinės ausies klausos sistemoms ir atsarginio kochlearinio implanto procesoriams, apskaita bei valdymas.

EVIS sudaro 4 komponentai: atsargų valdymo ir skaičiavimo modulis, vidinis portalas, išorinis portalas ir viešasis portalas.

EVIS naudojasi visos medicinos įstaigos (tiek valstybinės, tiek privačios), kuriose yra susitarimų dėl kompensacijų su VLK. EVIS naudojasi 50 vidinių naudotojų, 200 išorinių naudotojų, viešasis portalas sukurtas siekiant aptarnauti iki 1,5 milijono žmonių, kad galėtų stebėti jų eilių statusą realiuoju režimu.

Technologijos:

SAP ERP Central Component (ECC), SAP NetWeaver Composition Environment (CE), SAP NetWeaver Process Integration (PI), JAVA, Oracle DBMS.

Daugiau informacijos:

www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Speciali-eili%C5%B3-valdymo-sistema-kardinaliai-pakeit%C4%97-endoprotezavimo-eiles.aspx