Radiozondavimo sistemos atnaujinimas ir modernizavimas

Elsis ts

UAB „Elsis TS“ 2020 m. rugsėjo 8 d. pasirašė sutartį su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) dėl radiozondavimo įrangos atnaujinimo, radiozondų su aerologinėmis pūslėmis įsigijimo, radiozondavimo pastato atnaujinimo.

Iki šiol LHMT naudojo dar 2010 metais UAB „ELSIS TS“ ir radiozondavimo sistemų gamintojos „Vaisala“ Oyj įdiegtą radiozondavimo  įrangą ir zondus. Vykdant sutartį bus atnaujinta šios sistemos aparatinė įranga įskaitant ir naujausios versijos programinę įrangą. Taip pat bus atliekamas aerologinių pūslių pripūtimo vandeniliu pastato atnaujinimas tiek iš išorės tiek iš vidaus bei vandenilio dujų tiekimo sistemos įrengimas ir dujų tiekimo užtikrinimas penkių metų laikotarpiui.

Radiozondavimo sistema matuoja atmosferos slėgį, oro temperatūrą, santykinę drėgmę, vėjo greitį ir kryptį zondo nešamo vandeniliu pripūstos pūslės pagalba. Atlikus atnaujinimo darbus LHMT pagerins savo teikiamų paslaugų kokybę. Aerologiniai stebėjimai naudojami LHMT meteorologinių prognozių sudarymui. Radiozondavimo duomenys padidina meteorologinių prognozių patikimumą. Gauti duomenys taip perduodami į pasaulinį/regioninį meteorologijos stočių tinklą pagal tarptautinio bendradarbiavimo sutartis.

Aerologinių stebėjimų (tiesioginių meteorologinių sąlygų troposferoje ir žemutinėje stratosferoje matavimų) būtinumas nustatytas WMO techniniame reglamente Nr. 1160 Priedas 5.7 punktai  5.7.1, 5.7.4 (2019). Radiozondavimo duomenys naudojami tiek Lietuvos, tiek Europos skaitmeninių atmosferos modelių prognozėms sudaryti (laukų analizei, prognozių kokybės vertinime), aplinkos užterštumui prognozuoti, tolimųjų tarpvalstybinių atmosferos teršalų pernašoms įvertinti, atmosferos procesams tirti, aviacijai ir kt. Be šių duomenų daugelio stichinių ir katastrofinių reiškinių prognozavimas yra labai apsunkinamas ar visai neįmanomas. Remiantis 2016 m. American Meteorological Society žurnale publikuoto mokslinio tyrimo rezultatais, dėl radiozondavimo informacijos prognozių tikslumas padidėja 15 procentų.

Pagrindiniai įrangos tiekėjai: Vaisal Oyj (Suomija).

Sutartis sudaryta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007.

Sutarties vertė daugiau nei 357 000 Eur be PVM, darbus planuojama atlikti iki 2020.12.31.