Įdiegta nauja dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos duomenų surinkimo sistema

Elsis ts

Sėkmingai pabaigtas dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinės sistemos (DAPDS IS) diegimo projektas – sistema perduota į gamybinę eksploataciją. DAPDS leidžia Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ automatizuoti sudėtingą dujų apskaitos procesą, surinkti, apdoroti ir pateikti dujų vartotojams operatyvią ir labai tikslią informaciją apie perduotų dujų kiekius.

Projekto įgyvendinimo metu daugiau nei 20 metų tarnavusi, bet technologiškai pasenusi vieninga dujų perdavimo sistemos valdymo sistema buvo išskaidyta į dvi atskiras. Technologinių procesų valdymas, įskaitant technologinių duomenų surinkimą iš sistemos objektų, fiziškai ir technologiškai buvo atskirtas nuo dujų apskaitos, įskaitant duomenų iš dujų apskaitos prietaisų bei dujų cheminės sudėties parametrų surinkimą. Šis žingsnis leidžia optimizuoti abiejų kritiškai svarbių sistemų darbą, ženkliai sumažinti technologinio tinklo apkrovimą ir tokiu būdu padidinti visos dujų perdavimo sistemos valdymo saugumą ir patikimumą.

Pagrindiniai naujosios DAPDS IS komponentai:

  • Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® (Flexible Advanced System Techniques) produktas, skirtas efektyviam gamybos procesų valdymui (bazinis komponentas).
  • Dujų apskaitos programinis modulis (GUI) – žiniatinklio technologijomis paremta aplikacija (grafinė vartotojo sąsaja), skirta konfigūruoti dujų apskaitos prietaisus objektuose, analizuoti ir apskaičiuoti dujų kiekius iš įvairių šaltinių bei įvertinti dujų chromatografų duomenis.
  • Oracle DB (Historian) – duomenų bazė istorinių duomenų kaupimui ir dujų kiekio apskaičiavimui bei koregavimui pagal įvairius algoritmus (veiklos modelius);
  • SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, sudarantis galimybę atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas.

DAPDS sistema surenka duomenis iš įvairių dujų apskaitos prietaisų – srauto kompiuterių, dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų (PTZ/TZ-korektorių), chromatografų arba dujų sudėties analizatorių, sumontuotų technologiniuose objektuose – dujų skirstymo, apskaitos ir kompresorių stotyse. Sistema nuskaito daugiau nei 10.000 skirtingų parametrų (data points).

Naujoji DAPDS integruota su 3 vidinėmis užsakovo sistemomis (GIS, SCADA, GDPAS).

Kadangi DAPDS yra labai svarbi dujų perdavimo sistemos dalis, ypatingas dėmesys tenka sistemos patikimumui, prieinamumui ir saugumui užtikrinti. Sistemos išskirtiniai bruožai:

  • 99,999% (“five nines”) sistemos prieinamumas, t.y. sistema gali būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
  • Dvigubas sistemos patikimumas. Kritinių IT įrangos komponentų apsauga nuo gedimų, avarijų, gamtinių stichijų) užtikrinama naudojant perteklinę dvigubą HAC (High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 2 atskiruose serveriuose ir veikia režimu “aktyvus – budintis” (Active-Hot Standby);
  • Aukščiausias duomenų bazės patikimumas – Oracle DB Extended RAC klasteris;
  • IT saugumo užtikrinimas naudojant IBM Qradar SIEM (Security Information and Event Management) sprendimą. Užtikrinta galimybė proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus (log’-us), kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga. Užfiksavus anomalijas ar potencialią grėsmę IT saugumui, Sistema automatiškai reaguoja ir siunčia įspėjimą konkretiems už įmonės kibernetinį saugumą atsakingiems asmenims.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas leido žengti kokybinį žingsnį pirmyn – padidinti dujų apskaitos prietaisų valdymo lankstumą bei patikimumą ir dujų apskaitos tikslumą siekiant tikslų, nustatytų Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje.

DAPDS sistemos diegimas buvo įgyvendintas jungtinėmis pajėgomis – UAB „Elsis TS“ (pagrindinis rangovas), UAB „Elsis PRO“ ir  „Yokogawa Polska Sp. z o.o.“ (subrangovai).