Naujienos

Sėkmingai baigti „Clean Sky“ programos darbai »

UAB „Elsis“ kartu su UAB „Elsis PRO“ sėkmingai pabaigė darbą „Clean Sky“ programoje. Nors „Clean Sky“ programa, kuri prasidėjo 2008 metais ir baigsis tik 2017-ais, bet mūsų dalyvavimo aktyvioji fazė truko 3 metus, nuo 2011 sausio iki 2014 gruodžio. Clean … ….

Sukurta ir įdiegta AB „Lietuvos geležinkeliai“ rizikos valdymo informacinė sistema »

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Ernst & Young Baltic“ sėkmingai sukūrė ir įdiegė AB „Lietuvos geležinkeliai“ Rizikos valdymo informacinę sistemą (RVIS). Projekto eigoje buvo sukurta rizikos valdymo metodika ir prie jos adaptuota rizikos valdymo informacinė sistema, … ….

UAB „Elsis PRO“ darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas »

UAB „Elsis PRO“, kartu su dar 43 IRT sektoriaus įmonėmis, dalyvauja projekto „Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ (projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094) vykdyme, įgyvendinant 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas … ….

Daugiau naujienų »